انتشارات عقربه

کتاب‌های پرفروش عقربه

٪۱۰

ارواح (مجموعه داستانهای کوتاه خارجی)

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

سفیدپوشی که می‌رفت با سفید (مجموعه شعر)

۳۱۰۰۰ ۲۷۹۰۰ تومان
٪۱۰

گسل: مجموعه شعر

۳۱۰۰۰ ۲۷۹۰۰ تومان
٪۱۰

درک

۲۹۰۰۰ ۲۶۱۰۰ تومان
٪۱۰

دیوارهای آجری دیترویت: هایکوهای شهری= Brick walls in detroit

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

تیارا: شعرهای کوتاه

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

ترمه: مجموعه ترانه

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

روزهای خاکستری

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

بانوی شب

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

تنها کلاغ‌ها می‌دانند: (آن دیگری اما، اما آن دیگری)

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

خطوط تفننی در ایران

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

وقتی صدای تو واپسین: مجموعه شعر

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

چاره که او باشد: مجموعه شعر

۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
٪۱۰

باران وارونه می‌بارد: مجموعه شعر

۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
٪۱۰

نامی اگر باشد: این مربع سه ضلع دارد

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

ده سال تنهایی

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

کتاب خلقت

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان

مردی که راه خانه‌اش را گم کرده بود

کتاب‌های جدید عقربه