بیا از کتابچی بگیر

انتشارات پویش اندیشه خوارزمی

کتاب‌های انتشارات پویش اندیشه خوارزمی

کتاب‌های پرفروش پویش اندیشه خوارزمی

٪۱۰
کتاب جامع هوش ششم اسمارتیز پویش اندیشه خوارزمی
۵۳۵,۰۰۰ ۴۸۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
۳۳ آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش اندیشه خوارزمی
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان
٪۱۰
جامپینگ شبیه ساز آزمون ورودی تیزهوشان پویش اندیشه خوارزمی
۴۳۵,۰۰۰ ۳۹۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
تیزهوشان جامع ششم پا به پا پویش اندیشه خوارزمی
۴۶۵,۰۰۰ ۴۱۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
ریاضی ششم تیزهوشان نیترو پویش
۴۲۵,۰۰۰ ۳۸۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
فارسی ششم تیزهوشان نیترو جلد دوم پویش اندیشه خوارزمی
۲۸۸,۰۰۰ ۲۵۹,۲۰۰ تومان
٪۱۰
هوش سرعت و دقت پویش اندیشه خوارزمی
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
۴۰ آزمون ۵۱۰۰ ثانیه‌ای ششم پویش
۲۸۸,۰۰۰ ۲۵۹,۲۰۰ تومان
٪۱۰
کتاب جامع هوش اسمارتیز پنجم پویش اندیشه خوارزمی
۲۱۵,۰۰۰ ۱۹۳,۵۰۰ تومان
٪۱۰
۲۰ آزمون هوش و خلاقیت و ۲۰ آزمون استعداد تحلیلی پویش اندیشه خوارزمی
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
هوش CPU ششم پویش اندیشه خوارزمی
۴۷۵,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰ تومان
٪۱۰
بانک سوالات آزمون‌های ورودی تیزهوشان ششم پویش اندیشه خوارزمی
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان
٪۱۰
فارسی ششم تیزهوشان نیترو جلد ۱ پویش
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
فارسی پنجم تیزهوشان نیترو پویش اندیشه خوارزمی
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان
٪۱۰
تقویت هوش CGP سطح دو پویش اندیشه خوارزمی
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان
٪۱۰
سی پی یو CPU هوش سرعت و دقت پویش اندیشه خوارزمی
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تیزهوشان جامع پنجم پا به پا پویش اندیشه خوارزمی
۲۳۲,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید پویش اندیشه خوارزمی