انتشارات پارس آوید

کتاب‌های پرفروش پارس آوید

٪۱۰

در ستایش عشق: گزیده غزل‌های آدم

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

زبان در فلسفه ارسطو

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

مرا مجنون صدا بزن: تک بیت‌های (آدم)

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان
٪۱۰

ایستگاه آخر: سپید سرودهای ابوالحسن درویشی‌مزنگی «آدم»

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

بهانهٔ بودنم باش: مجموعه اشعار و نوشته‌های کوتاه

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان
٪۱۰

آوای خیال

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

آواز شب

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

طعم ماه حوض

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

سرگیجهٔ ابهام

۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰

با من بمان

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

طوفان اسرار

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

دنیای بهتر

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

مبانی نظری تدریس و روش‌های نوین تدریس در دروس مقطع ابتدایی

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

آینهٔ شکسته

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

اسطوره‌ای، حماسی و دینی در طومار نقالی هفت لشکر

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

روز از نو روزی از نو (مجموعه داستان کوتاه)

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

ایده تا فروش محصول (با نگرش بازاریابی)

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید پارس آوید