انتشارات نسل روشن

کتاب‌های پرفروش نسل روشن

٪۱۰
فرار از تیمارستان
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
مباحث پیشرفته در پایتون
۸۹۰۰۰ ۸۰۱۰۰ تومان
٪۱۰
قانون‌های یک دختر ۱۵ ساله
۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰
مرثیه‌ای بر رویای آمریکایی ۱۰ اصل تجمیع ثروت و قدرت
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
ونسای غمگین من
۱۵۵۰۰۰ ۱۳۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
چگونه درست تولید کنیم
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
جهنم واقعی
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
چشمهایش
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
روان‌شناسی طلاق
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
هوش مصنوعی
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
رفتار مالی مصرف‌کننده (مدیریت پول)
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
آموزش پیش از ازدواج و آئین‌های همسرداری
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
راهنمای عضو سیا در خصوص بحران ایران از کودتای سیا تا آستانه جنگ
۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰
عادات خوب، عادات بد
۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
نگهبان شب
۱۳۵۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
اقدامات فعال
۱۲۵۰۰۰ ۱۱۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
تن‌های تنها
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰
معنی‌شناسی یک دورهٔ درسی
۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید نسل روشن