انتشارات آلا قلم

کتاب‌های پرفروش آلا قلم

٪۱۰
مجموعه قوانین و مقررات وصیت و ارث
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
فن بیان: چگونه در هر شرایطی سخنرانی پرقدرتی داشته باشیم
۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
شرح ماده به ماده قانون وصیت و ارث (مواد مربوطه در قانون مدنی)
٪۱۰
سفر فیل
۵۲۰۰۰ ۴۶۸۰۰ تومان
٪۱۰
جدول دیات
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان‌نشینی
۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
قانون نظارت بر رفتار قضات
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
معاملات و امور ملکی
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
قانون کار و تامین اجتماعی
٪۱۰
قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
قانون تجارت
۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری…
۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰
مجموعه قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
وکیل خود باشید ۱

کتاب‌های جدید آلا قلم