انتشارات زرین اندیشمند

کتاب‌های پرفروش زرین اندیشمند

٪۱۰

تمدن خفته و جادوی شیطان

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

کهنه سرباز

۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت استراتژیک بازاریابی و فروش (با رویکرد جذب مشتری)

۵۸۰۰۰ ۵۲۲۰۰ تومان
٪۱۰

در هر جمعی سخنور باش

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

انسان آرمانی: در پاره روایت‌های پنج داستان شاهنامه فردوسی

۵۶۰۰۰ ۵۰۴۰۰ تومان
٪۱۰

شاعرانه‌های یک مرد برفی

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

ژیکال (سرآغازی نوین)

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان
٪۱۰

دره عشق

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

ریاضیات برای زندگی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

توصیه‌های عملی مدیریت ریسک نوین

۴۶۰۰۰ ۴۱۴۰۰ تومان
٪۱۰

قوانین داوری

۵۴۰۰۰ ۴۸۶۰۰ تومان
٪۱۰

کارگردان و فضاسازی در تئاتر

۴۷۰۰۰ ۴۲۳۰۰ تومان
٪۱۰

روایت درمانی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

منابع انسانی دیجیتال

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

مدل‌های کسب و کار در اقتصاد دایره‌ای: مفاهیم، مثال‌ها و نظریه‌ها

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

عاشقانه‌های مردانه از هزاره‌های قبل از میلاد تا امروز

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

وکیل خودت باش!: راهنمای جامع مهاجرت به کانادا

۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید زرین اندیشمند