بیا از کتابچی بگیر

انتشارات فنی ایران

کتاب‌های انتشارات فنی ایران

-تأسیس ۱۳۶۰

-ناشر برگزیده چهار دوره جشنواره رشد

-برنده جایزه ملی محیط زیست ایران

-ناشر برگزیده جشنواره کتاب سال محیط زیست

-برنده دو دوره جایزه کتاب برتر سا

کتاب‌های پرفروش فنی ایران

کتاب‌های جدید فنی ایران