بیا از کتابچی بگیر

انتشارات بازاریابی

کتاب‌های پرفروش بازاریابی

٪۱۰
چم و خم استخدام
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
اصول، فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران
۳۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
درک و دریافت انیاگرام
۸۵۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فروش تکنیکها و کاربردها
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
حس برند
۲۶۲,۵۰۰ ۲۳۶,۲۵۰ تومان
٪۱۰
رفتار مصرف‌کننده
۸۱۰,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰ تومان
تخت پروکروستس: رهایی از حماقت‌های انسان مدرن
استراتژی بازاریابی دیجیتال
٪۱۰
مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فروشندگان بزرگ چگونه عمل می‌کنند؟
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
تکنیکهای فرصت‌یابی در بازاریابی و فروش (با نگرش بازار ایران)
برندسازی نامزد انتخاباتی
٪۱۰
مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
تماس یک میلیاردی
طراحی محیط‌های تجاری بر اساس مفاهیم بازاریابی و معماری داخلی
٪۱۰
کلمات جادویی فروش
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
٪۱۰
انیاگرام در کسب و کار
۴۵۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ تومان
راهنمای A تا Z برندسازی شخصی در عصر رسانه‌های دیجیتال

کتاب‌های جدید بازاریابی