بازگشت هزینه کتاب‌های کمک درسی کنکور ۱۴۰۱

انتشارات اختران

کتاب‌های پرفروش اختران

٪۱۰
ارتباط بدون خشونت
۵۴۰۰۰ ۴۸۶۰۰ تومان
٪۱۰
جامعه‌شناسی خودمانی
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
جینی، قورباغه خوبی باش!
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
سوفی و لباس قرمز
۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰
چکیده تاریخ ایران
۳۶۰۰۰ ۳۲۴۰۰ تومان
٪۱۰
موهبت شگفت‌انگیز خشم
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
ذهن فریبکار شما
۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰
گرافیک
۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰
ژن خودخواه
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
معمای هویدا
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
پرورش محبت‌آمیز کودکان
۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰
هنر ظریف به هیچت نبودن
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰
تفکر انتقادی
۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
آشنایی با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خویشتن
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
آشنایی با هنر دقیق خواندن بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
آشنایی با هنر پرسشگری بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید اختران