انتشارات طرح نقد

کتاب‌های پرفروش طرح نقد

٪۱۰

قوانین مغز برای بقا و موفقیت در محیط خانه، کار و تحصیل

۶۴۰۰۰ ۵۷۶۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ و نظریه اجتماعی

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

تروبریاندها

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

تحلیل کنش در منطق موقعیت: تاملاتی در فلسفه علوم اجتماعی کارل پوپر

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

سرمایه در قرن بیست و یکم

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

قانون پارکسنیون و «سایر مطالعات درباره امور اجرایی»

۲۹۰۰۰ ۲۶۱۰۰ تومان
٪۱۰

آسیب‌شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان

چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد

٪۱۰

قوانین مغز برای سالمندان

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ و دین

۶۹۰۰۰ ۶۲۱۰۰ تومان
٪۱۰

همه حق دارند

۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰

بیلی باتگیت

۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰

فلسفه تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد نظریه‌ها و کاربردها

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

با مغزهایمان چه باید بکنیم؟ دیدگاه‌هایی در فلسفه قاره‌ای

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

تداوم و تحول در تاریخ‌نگاری ایران

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

ایران، اسلام، تجدد

۵۳۰۰۰ ۴۷۷۰۰ تومان
٪۱۰

تجسسی در وهم ارادهٔ آزاد و مسیولیت اخلاقی

۹۲۰۰۰ ۸۲۸۰۰ تومان
٪۱۰

انسان خداگون: مختصری بر تاریخ فردا

۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید طرح نقد