بیا از کتابچی بگیر

انتشارات رود

کتاب‌های پرفروش رود

کتاب‌های جدید رود

ناموجود
به رنگ آبی کبود
٪۱۰
به رنگ آبی کبود
شاهرخ میرزایی
۲۵۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان
ناموجود
کوچهٔ پرتو: گزیده اشعار
٪۱۰
کوچهٔ پرتو: گزیده اشعار
افشین پرتو
۲۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
موهای قرمز کوتاه
٪۱۰
موهای قرمز کوتاه
مونا پرستش
۱۸۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان
ناموجود
شیطان نامه‌های عاشقانه را دزدیده است
٪۱۰
شیطان نامه‌های عاشقانه را دزدیده است
علیرضا روح‌نواز
۲۵۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان
ناموجود
عکاسخانه اشباح
٪۱۰
عکاسخانه اشباح
شاهرخ میرزایی
۶۵۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان
ناموجود
# خاصه برای تو
٪۱۰
# خاصه برای تو
نفیسه دربندی
۱۸۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان
ناموجود
دلنغمه‌ها
٪۱۰
دلنغمه‌ها
محمودرضا پاکزاد
۳۵۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان
ناموجود
رهایی از بلازدگی (تروما)
٪۱۰
رهایی از بلازدگی (تروما)
باسل ا. وان‌در کولک
۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
بیانیه‌های جمعیت مبارزه با خشونت علیه اشیاء
٪۱۰
بیانیه‌های جمعیت مبارزه با خشونت علیه اشیاء
امیرتاج‌الدین ریاضی
۲۵۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
مجله رود (۲) ویژه معرفی کتاب
٪۱۰
مجله رود (۲) ویژه معرفی کتاب
رود
۳۵۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان