بیا از کتابچی بگیر

انتشارات نگاه معاصر

کتاب‌های پرفروش نگاه معاصر

نانکینگ
٪۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
حقوق بشر در جهان معاصر
٪۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
حقوق بشر معاصر (۱) درآمدی برمباحث نظری
٪۱۰
راه بردگی
٪۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان
از بحران تا فروپاشی
٪۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
راهی به رهایی
٪۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان
فلسفه و معنای زندگی (مجموعه مقالات)
٪۱۰
لوح سپید
٪۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
تاریخ حقوق نظریه و روش
٪۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
یادداشت و گفتاره‌های خارج از نوبت
٪۱۰
مقدمه‌ای بر حکمت اشراق
٪۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
زنان و جنسیت در اسلام
٪۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید نگاه معاصر

موجود
کتابشناسی انتقادی جامعه شناسی تشیع
٪۱۰
کتابشناسی انتقادی جامعه شناسی تشیع
سارا شریعتی
۲۱۰۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
عاشورا در میانه عقل، اخلاق و سیاست
٪۱۰
عاشورا در میانه عقل، اخلاق و سیاست
مهدی سیمایی
۹۰۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
موجود
رفاه اجتماعی و سیاستگذاری میاندارانه
٪۱۰
رفاه اجتماعی و سیاستگذاری میاندارانه
روزبه کردونی
۷۵۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان
موجود
بیناجنسیتی درآینهٔ حقوق
٪۱۰
بیناجنسیتی درآینهٔ حقوق
کوثر انجلاس
۴۵۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان
موجود
آن شو که هستی
٪۱۰
آن شو که هستی
آلن ویلسن واتس
۸۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
موجود
اینستاگرام و تصویر
٪۱۰
اینستاگرام و تصویر
لی‌یف مانوویچ
۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
در جستجوی حقوق ایرانی
در جستجوی حقوق ایرانی
علیرضا غریب‌دوست
ناموجود
شجاعت زیر آتش
٪۱۰
شجاعت زیر آتش
جیمز بی. استاک‌دیل
۲۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
موجود
مبانی سیاست‌گذاری توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش عالی
٪۱۰
مبانی سیاست‌گذاری توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش عالی
محمد خادمی کله‌لو
۹۹۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان
ناموجود
تردید زبان درمنطق ایمان
تردید زبان درمنطق ایمان
اکبر ظریف تبریزیان
موجود
گفتار دربارهٔ نابرابری
٪۱۰
گفتار دربارهٔ نابرابری
ژان ژاک روسو
۷۵۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان
موجود
فقیهان معاصر و مشارکت سیاسی زنان
٪۱۰
فقیهان معاصر و مشارکت سیاسی زنان
سیدمحمدعلی هاشمی
۹۰۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان