بیا از کتابچی بگیر

انتشارات سمیر

کتاب‌های پرفروش سمیر

سینوهه پزشک مخصوص فرعون (۲جلدی)
٪۱۰
۷۵۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ تومان
آناکارنینا
٪۱۰
۳۸۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ تومان
شهربانو
٪۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان
پلو تارخ
٪۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان
قصه‌های کهن در مسیحیت
٪۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان
غرور و تعصب همراه با ادامه آن
٪۱۰
۴۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان
بهرام گور
٪۱۰
۳۷۰,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ تومان
تاریخ مشروطه
٪۱۰
۴۲۵,۰۰۰ ۳۸۲,۵۰۰ تومان
آموزش یوگا (مصور و گام به گام)
٪۱۰
۳۴,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان
تاریخ هجده ساله آذربایجان
٪۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید سمیر

ناموجود
در اعماق ظلمت
در اعماق ظلمت
جوزف کنراد
ناموجود
دختر ایران
دختر ایران
ستاره فرمانفرماییان
ناموجود
حافظ
حافظ
شمس الدین محمد حافظ شیرازی
موجود
از فین‌کن اشتاین تا گلستان و ترکمنچای
٪۱۰
از فین‌کن اشتاین تا گلستان و ترکمنچای
شهریار ماکان
۶۵۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان
ناموجود
دیوان حافظ
دیوان حافظ
شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ناموجود
دیوان حافظ فارسی - انگلیسی همراه با فال
دیوان حافظ فارسی - انگلیسی همراه با فال
شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ناموجود
آنا خوسیفا
آنا خوسیفا
ژوزه ساراماگو
ناموجود
دیوان حافظ (۲زبانه)
دیوان حافظ (۲زبانه)
شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ناموجود
هفت سردار نامی
هفت سردار نامی
شاپور آرین نژاد
ناموجود
ربه کا
ربه کا
دافنه دوموریه