بیا از کتابچی بگیر

انتشارات کارنامه

کتاب‌های پرفروش کارنامه

تئوری بنیادی موسیقی
٪۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان
تاریخ بی‌خردی
٪۱۰
۶۹۰,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۰ تومان
پیامبر و دیوانه
٪۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان
کتاب عشق
٪۱۰
۲۹۵,۰۰۰ ۲۶۵,۵۰۰ تومان
بازمانده روز
٪۱۰
۳۲۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان
پیامبر و دیوانه
٪۱۰
۲۹۵,۰۰۰ ۲۶۵,۵۰۰ تومان
ادبیات مانوی
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ تومان
سفرنامه ابن‌بطوطه ۲ جلدی
٪۱۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
افسانه اسطوره
٪۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان
کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز (۲جلدی)
٪۱۰
بازمانده روز -پالتویی
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان
حق و سوء‌استفاده از آن
٪۱۰
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان
قصه قصه‌ها
٪۱۰
۴۲۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان
هیاهو بر سر هیچ (مبالغه مستعار)
٪۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان
هنر ویرایش: گفت و گو با رابرت گاتلیب
٪۱۰
فصوص الحکم
٪۱۰
۶۵۰,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید کارنامه

موجود
کتاب دوستی
٪۱۰
کتاب دوستی
زهره شادرو
۲۱۰۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
پنج دوست کمبریجی من
٪۱۰
پنج دوست کمبریجی من
یوری ایوانوویچ مادین
۳۹۵۰۰۰ ۳۵۵,۵۰۰ تومان
ناموجود
موجود
زیبایی زندگی
٪۱۰
زیبایی زندگی
جبران خلیل جبران
۲۲۰۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
تاسیان
٪۱۰
تاسیان
هوشنگ ابتهاج
۱۲۵۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان
ناموجود
پیامبر و دیوانه
پیامبر و دیوانه
جبران خلیل جبران
موجود
نماینده ملت
٪۱۰
نماینده ملت
برانیسلاو نوشیچ
۸۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
تاسیان (سایه)
تاسیان (سایه)
هوشنگ ابتهاج
موجود
بانگ نی (سایه)
٪۱۰
بانگ نی (سایه)
هوشنگ ابتهاج
۲۴۵۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان
موجود
یادگار عمر
٪۱۰
یادگار عمر
احمد آرام
۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
بازمانده روز -پالتویی
٪۱۰
بازمانده روز -پالتویی
کازوئو ایشی گورو
۱۹۸۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان
ناموجود