انتشارات مبلغان

کتاب‌های پرفروش مبلغان

٪۱۰

۵ اصل طلایی تبدیل چیزهای معمولی به خارق‌العاده

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

راه انداختن یک کسب و کار جدید سلسله درسهای تجربه شده

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

MBA در یک کتاب

۱۳۹۰۰۰ ۱۲۵۱۰۰ تومان
٪۱۰

تبدیل‌شدن به یک مدیر جدید

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

اقتصاد به زبان ساده

۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

هنر خدمت به مشتری

۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰

یک کشور یک شرکت نیست

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

کشتن پابلو

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه نقاط قوت خود را شکوفا کنیم

۴۷۰۰۰ ۴۲۳۰۰ تومان
٪۱۰

مهارتهای حیاتی مدیریت

۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰

MBA به زبان ساده

۴۱۰۰۰ ۳۶۹۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت استراتژیک

۹۸۰۰۰ ۸۸۲۰۰ تومان
٪۱۰

فیزیک برند

۷۳۰۰۰ ۶۵۷۰۰ تومان
٪۱۰

ترغیب و اقناع دیگران

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه با کارمندان بدقلق رفتار کنیم

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

کاربرد نظریهٔ بازیها در مدیریت

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

استعاره‌های تصویری در تبلیغات

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

چرا زنان خرید می‌کنند

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان

کتاب‌های جدید مبلغان