انتشارات مبلغان

کتاب‌های انتشارات مبلغان

انتشارات مبلغان در سال ۱۳۷۴ تاسیس گردید. این انتشارات در حوزه‌های نشر قرآن و معارف دینی، کتابهای علمی (در زمینهٔ مدیریت، بازاریابی و تبلیغات) هنر و ادبیات و زندگی فعالیت می‌کند.

نشر قرآن:

انتشارات مبلغان ناشر نفیس‌ترین قرآنهای منتشره درجهان اسلام است. قرآن ریحان که به خط زیبای ریحان در اندازه‌های دو رحلی و رحلی منتشر شده و قرآن خاتم که به خط نسخ ریحانی و در اندازهٔ رحلی و وزیری منتشر می‌شود. از آن جمله‌اند. این قرآن‌ها با جلد چرم طبیعی و گالینگور صحافی شده و دارای تذهیب‌های بسیار زیبا و فاخر می‌باشند.

نشر معارف دینی:

انتشار کتابهای بسیار زیبای نورالیقین، گزیدهٔ آیات انفاق، جزء سی‌ام قرآین کریم، با هم نماز بخوانیم، با هم قرآن بخوانیم، سورهٔ انعام، نورالرضا و منتخب مفاتیح الجنان از آثار این بخش است.


کتابهای علمی در زمینه مدیریت، بازاریابی و تبلیغات:

این کتابها که با رویکرد توسعه ادبیات مدیریت و بازاریابی و با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران، استادان و دانش آموختگان در این حوزه‌ها منتشر می‌شوند تاکنون با عناوین متنوعی به چاپ رسیده و با استقبال شایان توجهی روبرو شده است.

کتابهای عمومی:

انتشار کتاب‌های فیلمسازی اصول و شیوه‌های عمل، فیلمنامه نویسی اصول و شیوه‌های عمل، همه چیز درباره نگهداری از نوزاد، رمان زیبا کشتن پابلو و… ازآثار این بخش انتشارات مبلغان است.

کتاب‌های پرفروش مبلغان

کتاب‌های جدید مبلغان