انتشارات خدمات فرهنگی کرمان

کتاب‌های پرفروش خدمات فرهنگی کرمان

٪۱۰
اندیشه‌های الهام‌بخش در ۶۰۶ جمله طلایی (دفتر چهارم)
۴۵۰۰ ۴۰۵۰ تومان
٪۱۰
اندیشه‌های الهام‌بخش در ۴۰۴ جمله طلایی (دفتر دوم)
۳۵۰۰ ۳۱۵۰ تومان
٪۱۰
اطلاعات عمومی و مصاحبه حضوری
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
برنامه ریزی تربیتی-فرهنگی (رشته علوم تربیتی)
۳۳۰۰ ۲۹۷۰ تومان
٪۱۰
فعالیت‌های فوق برنامه (رشته علوم تربیتی)
۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰
عشق ابدی است
۴۰۰۰ ۳۶۰۰ تومان
٪۱۰
تغذیه در دیابت
۵۰۰۰ ۴۵۰۰ تومان
٪۱۰
خارستان
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
راهنمای درمان اعتیاد «ویژه خانواده‌ها»
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
روزهای ایرانی
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
راهنمای مراقبت و درمان اجباری ویژه معتادان
۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰
دیوان پروین اعتصامی (گنج نامه پروین)
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
مبانی و اصول سرپرستی
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیوان کامل حضرت شاه نعمت‌الله ولی
۲۲۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
خواب و خاطره‌ها
۵۰۰۰ ۴۵۰۰ تومان
٪۱۰
طرحها و نقوش فرش دستباف کرمان
۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰
گلگشتی تازه در غزلهای عاشقانه و عارفانه حافظ
۵۰۰۰ ۴۵۰۰ تومان
٪۱۰
دیوان غزلیات خواجوی کرمانی
۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید خدمات فرهنگی کرمان