انتشارات استاندارد

کتاب‌های پرفروش استاندارد

٪۱۰
عربی در سفر
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
ترکی استانبولی در سفر
۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
زندگی خود را امروز تغییر دهید! «جادوی تغییر»
۶۶۰۰۰ ۵۹۴۰۰ تومان
٪۱۰
کلیدهایی برای زندگی سالم و بهتر
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
انگلیسی در سفر=English on trip
۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰
اسرار اعتماد به نفس
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
گرامر انگلیسی آکسفورد (از سطح مبتدی تا سطح عالی) …
۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰ کار احمقانه که زندگی زن و شوهر را خراب می‌کند
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
نابغه‌های تنها و فواید تنهایی
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰ کار احمقانه که زندگی زن‌ها را خراب می‌کند!
۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰
انگلیسی در سفر
۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
فرانسه در سفر مکالمات و اصطلاحات روزمره فرانسه
۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰
مرزهایی برای کودکان
۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰
هندی در سفر
۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰
کردی در سفر (سورانی - فارسی)
۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰
ایتالیایی در سفر
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰۰ راه برای آسایش زندگی
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
انرژی و قدرت فکر با نگاهی به ضمیر آگاه و ضمیر نیمه‌آگاه
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید استاندارد