بنر اساتید

انتشارات استاندارد

کتاب‌های پرفروش استاندارد

٪۱۰
عربی در سفر
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
٪۱۰
انگلیسی در سفر=English on trip
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ترکی استانبولی در سفر
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
زندگی خود را امروز تغییر دهید! «جادوی تغییر»
۶۶,۰۰۰ ۵۹,۴۰۰ تومان
٪۱۰
مرزهایی برای کودکان
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
کلیدهایی برای زندگی سالم و بهتر
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
گرامر انگلیسی آکسفورد (از سطح مبتدی تا سطح عالی) …
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
اسرار اعتماد به نفس
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰ کار احمقانه که زندگی زن و شوهر را خراب می‌کند
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
انگلیسی در سفر
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
نابغه‌های تنها و فواید تنهایی
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰ کار احمقانه که زندگی زن‌ها را خراب می‌کند!
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فرانسه در سفر مکالمات و اصطلاحات روزمره فرانسه
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰۰ راه برای آسایش زندگی
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
٪۱۰
هندی در سفر
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
انگلیسی در سفر = (English on trip (plus: دوره متوسطه و پیشرفته
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
کردی در سفر (سورانی - فارسی)
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ایتالیایی در سفر
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید استاندارد