بیا از کتابچی بگیر

انتشارات کویر

کتاب‌های پرفروش کویر

٪۱۰
عربستان از درون
۴۹۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
امروز چلچله من
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان
٪۱۰
درس‌ها و آموزه‌های اقتصاد کلان
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان
٪۱۰
ماتریس الهی
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان
٪۱۰
پول، ارز و بانکداری
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان
دغدغه ایران
حقوق بین‌الملل اسلامی
٪۱۰
ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
تئوری‌ها و مسائل اقتصاد خرد با سوالات چهارگزینه‌ای و پاسخ تشریحی
٪۱۰
رحمت نبوی، خشونت جاهلی
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان
تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی
٪۱۰
از انجمن حجتیه تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان
٪۱۰
اخلاق زمامداری
۱۲۳,۰۰۰ ۱۱۰,۷۰۰ تومان
٪۱۰
نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
مکتب در فرایند تکامل
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تکامل فرهنگی: تغییر ارزش‌ها و استحاله جهان
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
زن در تاریخ ایران معاصر (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)
۲۸۵,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید کویر