بیا از کتابچی بگیر

انتشارات فرزان روز

کتاب‌های پرفروش فرزان روز

کیمیاگر
٪۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
داستان دو شهر
٪۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
تاریخ ماد
٪۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
در ستایش دیوانگی
٪۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
٪۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
آسیا در برابر غرب
٪۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
اجاق سرد آنجلا
٪۱۰
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
وجدان بیدار
٪۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
تاریخ سیاسی هخامنشی
٪۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
هنوز در سفرم
٪۱۰
۴۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان
عقلانیت و توسعه‌یافتگی ایران
٪۱۰
۵۵۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ تومان
دریا پری کاکل زری
٪۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید فرزان روز

موجود
موجود
نامه‌های برلن: از بزرگ علوی در دوران اقامت آلمان
٪۱۰
ناموجود
نامه‌های لندن
٪۱۰
نامه‌های لندن
سیدحسن تقی‌زاده
۹۰۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
موجود
حضرت محمد(ص) و پیام‌های الهی
٪۱۰
حضرت محمد(ص) و پیام‌های الهی
استیون بورگ
۸۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
کورش بزرگ زندگی، نظرات، اعتقادات
٪۱۰
کورش بزرگ زندگی، نظرات، اعتقادات
فرزان روز
۱۰۰۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
٪۱۰
روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
محمود سریع‌القلم
۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
ترجمه نظریات دانشمندان و فیلسوفان جهان پیرامون ترجمه
٪۱۰
موجود
نیما یوشیج
٪۱۰
نیما یوشیج
عبدالمحمد آیتی
۷۰۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
موجود
گریز به جاودانگی
٪۱۰
گریز به جاودانگی
اشتفان تسوایگ
۱۳۰۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان
موجود
سالهای طلایی، سالهای تبعید
٪۱۰
سالهای طلایی، سالهای تبعید
ژوزت عالیا
۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
موجود
آزادی انتخاب
٪۱۰
آزادی انتخاب
میلتون فریدمن
۳۷۰۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ تومان