بیا از کتابچی بگیر

انتشارات لوگوس

کتاب‌های پرفروش لوگوس

نگارش دانشگاهی: مقاله‌نویسی
٪۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
روش پژوهش در تاریخ‌شناسی
٪۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
نگارش دانشگاهی
٪۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
فهم فقهی و سیاست معاصر
٪۱۰
۴۶,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰ تومان
ایده خطرناک داروین
٪۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان
اندوه اروس
٪۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
تحلیل انتقادی استعاره
٪۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان
خیابان، فضا و قدرت
٪۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
روان‌سیاست
٪۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
چارلی چاپلین
٪۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
تحلیل مضمون
٪۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
فرا روش
٪۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
تحلیل گفتمانی تاریخ
٪۱۰
۳۴,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان
رتوریک سیاسی در ایران
٪۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان
روش در روش
٪۱۰
۷۰۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان
واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی
٪۱۰
۴۲۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید لوگوس

موجود
نظریهٔ گفتمان از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی
٪۱۰
نظریهٔ گفتمان از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی
محمدرضا رسولی
۹۵۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان
موجود
بانکداری
٪۱۰
بانکداری
جان ا. گادرد
۶۵۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان
موجود
اینشتین و عاشق
٪۱۰
اینشتین و عاشق
روح‌الله حسینی
۵۰۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
بخت خواندن
بخت خواندن
دنیل پنک، مارسل پروست
موجود
تقلا برای کتمان واقعیت اجتماعی
٪۱۰
تقلا برای کتمان واقعیت اجتماعی
فرهاد بیانی‌آلتون
۹۶۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان
موجود
رهبری: درآمدی خیلی کوتاه
٪۱۰
رهبری: درآمدی خیلی کوتاه
کیت گرینت
۹۰۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
موجود
سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد مبتنی بر رمزدارایی
٪۱۰
سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد مبتنی بر رمزدارایی
سیدولی‌الله فاطمی اردکانی
۱۱۰۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
موجود
هایدگر و پدیدارشناسی پزشکی
٪۱۰
هایدگر و پدیدارشناسی پزشکی
فردریک اسونئوس
۸۰۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
موجود
گزاره‌هایی در باب ترجمه
٪۱۰
گزاره‌هایی در باب ترجمه
ژان رنه لادمیرال
۹۰۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
موجود
فرشته‌ای گذشت: فرشتگان ادبیات
٪۱۰
فرشته‌ای گذشت: فرشتگان ادبیات
لوگوس
۶۰۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
موجود
پست‌مدرنیسم و روابط بین‌الملل
٪۱۰
پست‌مدرنیسم و روابط بین‌الملل
طیبه محمدی‌کیا
۹۶۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان
موجود
کتاب نقد مدیریت
٪۱۰
کتاب نقد مدیریت
سهراب خلیلی شورینی
۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان