بازگشت هزینه کتاب‌های کمک درسی کنکور ۱۴۰۱

انتشارات یار مانا

کتاب‌های پرفروش یار مانا

٪۱۰
مبانی برنامه‌ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم
۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
چندرسانه‌ای‌های آموزشی
٪۱۰
بازی‌های آموزشی برای پرورش دقت، توجه و تمرکز (۴ تا ۶ ساله)
۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰
بازی‌های آموزشی برای کلاس فارسی (املا)
۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰
هوش برتر فعالیت‌هایی برای پرورش هوش هیجانی (۳تا۶سال)
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
آموزش به کودکان تیزهوش و سرآمد در مدارس عادی
۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰
هوش برتر
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
بازی‌های آموزشی برای تقویت حافظهٔ شنیداری
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
فضایل و توانمندی‌های شخصیت
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
بازی‌های آموزشی برای کلاس ریاضی (۱)
۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱)
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای کودکان ۱۴-۸ سال)
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
بازی‌های آموزشی برای تقویت هوش شناختی (آی کیو)
۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰
شهربازی هوش هیجانی
۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
شهر بازی هوش هیجانی ۴ تا ۸ سال (۹ جلدی)
٪۱۰
هوش برتر
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲)
۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰
بازی‌های آموزشی برای پرورش تفکر خلاق
۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید یار مانا