انتشارات یار مانا

کتاب‌های پرفروش یار مانا

٪۱۰

فنون موفقیت در کنکور

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

مبانی برنامه‌ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم

۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰

چندرسانه‌ای‌های آموزشی

۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰

بازی‌های آموزشی برای کلاس فارسی (املا)

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

بازی‌های آموزشی برای پرورش دقت، توجه و تمرکز (۴ تا ۶ ساله)

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

فضایل و توانمندی‌های شخصیت

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

هوش برتر فعالیت‌هایی برای پرورش هوش هیجانی (۳تا۶سال)

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش به کودکان تیزهوش و سرآمد در مدارس عادی

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰

بازی‌های آموزشی برای تقویت حافظهٔ شنیداری

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای کودکان ۱۴-۸ سال)

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

شهربازی هوش هیجانی

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲)

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

خانواده و آسیب رسانه‌ای

۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
٪۱۰

بازی‌های آموزشی برای کلاس ریاضی (۱)

۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰

بازی‌های آموزشی برای تقویت حافظهٔ دیداری

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

بازی‌های آموزشی‌برای کلاس فارسی (بیان شفاهی، خواندن و درک مطلب)

۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰

شهربازی هوش هیجانی

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳)

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید یار مانا