بیا از کتابچی بگیر

انتشارات گل آذین

کتاب‌های پرفروش گل آذین

٪۱۰
گزیده اشعار فروغ فرخزاد.
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
شستشوی مغزی
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیوان فروغ فرخزاد
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
آسیب‌شناسی نظام آموزشی در ایران
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دختران جسور
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان
دوئل
٪۱۰
گزیده شعر فدریکو گارسیالورکا دوزبانه اسپانیایی - فارسی
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فاوست
۶۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
سفر به دنیای گمشده
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان
٪۱۰
بازگشت مومیایی
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
جزیره نامرئی
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
گزیده شعر سیلویا پلات دو زبانه انگلیسی- فارسی
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
کارنامه نئولیبرالیسم در ایران
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مبانی انسان‌شناسی
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
هرگز، مگو هرگز! عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فمینیسم معاصر نظریه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
از حروف الفبایم باش
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
نظریه توسعه
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید گل آذین