انتشارات با هدف

کتاب‌های پرفروش با هدف

٪۱۰
پرورش، تعلیم وتربیت ۱۳ تا ۱۹ سالگی
۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
با استرس (فشارهای روانی، اجتماعی) چه می‌توان کرد؟
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
یکصد ویژگی انسان سالم
٪۱۰
خشم و عصبانیت= Anger management‮
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
پرورش، تعلیم وتربیت تولد تا ۳ سالگی= Birth to ۳ years old
۱۱۵۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
ترس، اضطراب و وحشت
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
اصول پدری و مادری: فلسفه و هدف‌های پرورش، تعلیم و تربیت
۱۱۵۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
پرورش، تعلیم وتربیت ۷ تا ۱۳ سالگی
۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
راز و رمز موفقیت
٪۱۰
افسردگی= Depression
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
پرورش، تعلیم وتربیت ۳تا۷ سالگی
۱۱۵۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
۵۰ باید و نباید در زندگی زناشویی
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
خوشبختی= happiness
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
شخصیت ناسالم: (شناخت اختلالات شخصیتی)
٪۱۰
انسان و عشق
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
اگر جوان بودم؟
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
تیپ‌های شخصیتی نرمال (مهرطلب، برتری‌طلب، عزلت‌طلب)
٪۱۰
ازدواج و خانواده
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید با هدف