بیا از کتابچی بگیر

انتشارات ترجمان علوم انسانی

کتاب‌های پرفروش ترجمان علوم انسانی

مرگ با تشریفات پزشکی
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان
فقر احمق می‌کند
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان
علیه‌تربیت فرزند
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان
مادری که کم داشتم
٪۱۰
۲۱۸,۰۰۰ ۱۹۶,۲۰۰ تومان
پاداش
٪۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان
قدرت خواندن از سقراط تا توییتر
٪۱۰
۲۴۸,۰۰۰ ۲۲۳,۲۰۰ تومان
بازداشتگاه صورتی
٪۱۰
۲۴۸,۰۰۰ ۲۲۳,۲۰۰ تومان
فضیلت کناره‌گرفتن
٪۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان
جامعهٔ فرسودگی
٪۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
مثبت فکر نکنید
٪۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان
فیلسوفی در تعمیرگاه
٪۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
وسعت یا عمق؟
٪۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
کاری را بکن که دوست داری
٪۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
من کی‌ام؟ و اگه این‌طوره، چند تا؟
٪۱۰
دام نبوغ
٪۱۰
۲۲۴,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ تومان
مدیریت، فراسوی اعداد
٪۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان
مدرسه خلاق
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید ترجمان علوم انسانی

موجود
جان‌دادن در راه ایده‌ها
٪۱۰
جان‌دادن در راه ایده‌ها
کاستیکا براداتان
۱۴۸۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان
موجود
لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی
٪۱۰
لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی
آلن جاکوبز
۱۱۸۰۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ تومان
موجود
مدرسه خلاق
٪۱۰
مدرسه خلاق
کن رابینسون
۱۹۸۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان
موجود
دام نبوغ
٪۱۰
دام نبوغ
دیوید رابسن
۲۲۴۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ تومان
موجود
من کی‌ام؟ و اگه این‌طوره، چند تا؟
٪۱۰
من کی‌ام؟ و اگه این‌طوره، چند تا؟
ریشارد داوید پرشت
۲۹۸۰۰۰ ۲۶۸,۲۰۰ تومان
موجود
شغل خوب، شغل پوچ
٪۱۰
شغل خوب، شغل پوچ
میهالی چیکسنت‌میهای
۱۲۸۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ تومان
موجود
اسطوره خشونت مذهبی
٪۱۰
اسطوره خشونت مذهبی
ویلیام تی. کاوانو
۲۸۸۰۰۰ ۲۵۹,۲۰۰ تومان
ناموجود
ابن‌سینا
٪۱۰
ابن‌سینا
گروه نویسندگان
۲۸۸۰۰۰ ۲۵۹,۲۰۰ تومان
موجود
ایستگاه‌ها
٪۱۰
ایستگاه‌ها
سوند برینکمن
۹۸۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان
ناموجود
محکم بایست
٪۱۰
محکم بایست
سوند برینکمن
۴۹۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان
ناموجود
سلطنت ترس
٪۱۰
سلطنت ترس
مارتاکریون نوس بام
۱۶۸۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان
موجود
وسعت یا عمق؟
٪۱۰
وسعت یا عمق؟
دیوید ج. اپستاین
۲۲۸۰۰۰ ۲۰۵,۲۰۰ تومان