بیا از کتابچی بگیر

انتشارات ادیان

کتاب‌های پرفروش ادیان

٪۱۰
بهتر بنویسیم: درس‌نامه درست‌نویسی، ساده‌نویسی و زیبانویسی
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
شمنیسم: فنون کهن خلسه
۳۲۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
زمینه‌های بحث فلسفی در ادیان جهان
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ادیان چین و ژاپن
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
آیین زرتشت و پارسیان
٪۱۰
دونمه، از یهودیت تا اسلام
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان
٪۱۰
جایگاه و نقش جن در نظام آفرینش بر اساس قرآن و سنت
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
عرفان پس از مدرنیته
٪۱۰
درآمدی بر فلسفه‌های هست بودن
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
عدالت کیفری در آیین یهود (مجموعه مقالات)
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ هند (۲)
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
درسنامه الهیات مسیحی: مفاهیم اصلی الهیات
٪۱۰
فلاح فلسفه: روایتی نو از فلسفه اسلامی (هستی شناسی)
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
پلورالیزم دینی
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
بی‌دلی در ذن
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
سیری در تلمود
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
عیسی: اسطوره یا تاریخ؟
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان
٪۱۰
آیین بودا در جهان امروز
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید ادیان