بنر اساتید

انتشارات صراط

کتاب‌های پرفروش صراط

٪۱۰
فلسفه ذهن
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
قمار عاشقانه شمس و مولانا
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مثنوی معنوی
۵۷۰,۰۰۰ ۵۱۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
علم شناسی فلسفی گفتارهایی در فلسفه علوم تجربی
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
حدیث بندگی و دلبردگی
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
لب لباب معنوی
۳۸۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
کلام فلسفی (مجموعه مقالات)
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
حکمت و معیشت: شرح نامه امام علی به امام حسن(ع)
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم الاجتماع
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
در باب روشنفکری دینی و اخلاق
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
آئین در آیینه: مروری بر آراء دین شناسانه عبدالکریم سروش
۴۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
رازدانی و روشنفکری و دینداری
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
اوصاف پارسایان
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
علم چیست، فلسفه چیست؟
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
قبض و بسط تئوریک شریعت: نظریه تکامل معرفت دینی
۳۸۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تفرج صنع (گفتارهایی دراخلاق وصنعت و علم)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
سکوت و معنا
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید صراط