بیا از کتابچی بگیر
همه کتاب‌ها
دنیای اقتصاد
انتخاب مجموعه کتاب
انتخاب نویسنده
همه
موجود
خدمت بی‌نظیر به مشتریان
٪۱۰
خدمت بی‌نظیر به مشتریان
کنت اچ. بلانچارد
۱۰۰۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
رسوایی آرمان‌شهر
٪۱۰
رسوایی آرمان‌شهر
نیما سنندجی
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۵۰+۱ نکته یک میلیون تومانی
٪۱۰
۵۰+۱ نکته یک میلیون تومانی
همایون دارابی
۱۰۰۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
تحولات پولی و مالی ایران
٪۱۰
تحولات پولی و مالی ایران
اسفندیار یگانگی
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
موجود
موجود
اقتصاد سیاسی حقوق بشر
٪۱۰
اقتصاد سیاسی حقوق بشر
وحید قربانی
۶۰۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان
موجود
نسل چهارم بازاریابی
٪۱۰
نسل چهارم بازاریابی
فیلیپ کاتلر
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
دستیابی به اشتغال‌پذیری مادام‌العمر
٪۱۰
دستیابی به اشتغال‌پذیری مادام‌العمر
آشوک شاه
۱۰۰۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
روحیات حیوانی
٪۱۰
روحیات حیوانی
جورج ا. اکرلاف
۲۲۰۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
موجود
رکود بزرگ و سیاست نو
٪۱۰
رکود بزرگ و سیاست نو
اریک راچوی
۱۰۰۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
مدیریت پول و کسب درآمد برای نوجوانان و جوانان
٪۱۰
مدیریت پول و کسب درآمد برای نوجوانان و جوانان
جسیکا بلات
۵۰۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
شجاعت عمل: خاطراتی از سال‌های بحران و پس از آن
٪۱۰
شجاعت عمل: خاطراتی از سال‌های بحران و پس از آن
بن برنانک
۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
در دفاع از سرمایه‌داری
٪۱۰
در دفاع از سرمایه‌داری
جوهان نوربرگ
۱۷۰۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
موجود
توماس هابز و سیاست فلسفه طبیعی
٪۱۰
توماس هابز و سیاست فلسفه طبیعی
استیون ج. فین
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
ایده ایران
٪۱۰
ایده ایران
عباس آخوندی
۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان
موجود
روش پژوهش در اقتصاد
٪۱۰
روش پژوهش در اقتصاد
هدی زبیری
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
صاحبان منافع سیاسی
٪۱۰
صاحبان منافع سیاسی
جین‌ام. گروسمن
۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
اقتصاد سیاسی ایران
٪۱۰
اقتصاد سیاسی ایران
عباس آخوندی
۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
سرمایه‌داری به سبک چینی
٪۱۰
سرمایه‌داری به سبک چینی
یاشنگ هوانگ
۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
نظریه اقتصادی دموکراسی
٪۱۰
نظریه اقتصادی دموکراسی
آنتونی داونز
۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
اقتصاد فرهنگ و هنر
٪۱۰
اقتصاد فرهنگ و هنر
برونو اس. فری
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان