بنر اساتید

میکرو طبقه بندی گاج

کتاب‌های میکرو طبقه بندی گاج

سری کتاب‌های میکرو طبقه بندی گاج برای دانش آموزان پایه دهم یازدهم و دوازدهم تالیف شده که شامل نکته‌های ریز تست‌ها، تست‌های کنکورهای سراسری سال‌های گذشته و درس نامه‌های جامع می‌باشد، و جهت مطالعه این دانش آموزان مناسب بوده و کارآیی دارد که دانش آموزان را برای کنکور و انواع مختلف آزمون‌ها آماده می‌کند.

طراحی نکته‌های تستی در این مجموعه کتاب‌ها بصورتی است که دانش آموزان قادرهستند بعد از مطالعه هر قسمت از کتاب و پاسخ دادن به تست‌ها با شیوهٔ طرح سوال‌ها و نظرات طرح کنندگان سوالات کنکور آشنایی پیدا کرده و درک مطلب‌ها برایشان آسان‌ترشود.

خصوصیات مجموعه کتاب‌های میکرو طبقه بندی چیست؟

 جهت ارزیابی دانش دانش آموزان یک آزمون کامل ازکل کتاب در آخر سوال‌های تستی طراحی شده و همچنین درآخرهر فصل از کتاب تعدادی آزمون برای دسته بندی مبحث‌ها آورده شده است.

بعد ازاینکه دانش آموزان کتاب را خواندند ونکته‌های مختلف آن را یاد گرفتند می‌بایست دانش خود را با جواب دادن به سئوال‌های تستی محک بزنند.

اضافه برسئوال‌های چهارگزینه‌ای کنکورهای سال‌های پیش تعداد فراوانی سئوال تالیفی هم طراحی شده که جهت جمع آوری تمامی مطالب و موضوع‌های درسی می‌باشد.

در هر بخش از کتاب‌های میکرو طبقه بندی از خط به خط کتب درسی و پی نوشت‌ها سئوال‌های چهار گزینه‌ای طرح شده که شامل تست‌های کنکورهای سراسری خارج و داخل کشور میشود.

همانطورکه میدانید این کتاب‌ها شامل بخشی به نام پاسخنامه کتاب میکرو طبقه بندی هستند که در این بخش دانش آموزان می‌توانند بعداز جواب دادان به سوال‌های چهار گزینه‌ای، جواب خود را با جوابی که درخود کتاب آورده شده تطبیق بدهند و از ضعف‌های خود در درس‌ها باخبر بشوند، به علاوه در این بخش برای بعضی از سوالات اضافه بر تشریح گزینه صحیح، بقیه گزینه‌ها نیز سنجیده شده و دلیل غلط بودنشان گفته شده است.

/blog/wp-content/uploads/2019/06/600-5.jpg

سایر خصوصیات

تست‌های دسته بندی شده

آموزش جامع وکامل تمامی نکات درسی جهت کنکور

جواب‌های تشریحی جامع با ذکر دلیل غلط بودن گزینه‌ها

گردآوری نکته‌های کلیدی در پاسخ نامه تشریحی جهت درست پاسخ دادن

سنجیدن و تجزیه کردن تست‌های کنکورخارجی و داخلی

طرح کردن سوال‌های چهارگزینه‌ای در تمامی فصل‌های کتب درسی

چگونه باید سری کتاب‌های میکروطبقه بندی را مطالعه کرد؟

دانش آموزان می‌بایست درکنارسوال‌هایی که جواب اشتباه داده‌اند یک علامت بگذارند تا بعد ازمدتی دوباره آن را مطالعه کنند و تمرین را حل کرده تا دراین صورت نکته‌ها را به خوبی یاد گرفته و نقطه ضعف خود را پیدا کنند.

اینگونه می‌توانند به نتایج خوبی در کنکورهای سراسری دست پیدا کنند.

/blog/wp-content/uploads/2019/06/600-6.jpg

تفاوت کتاب‌های میکرو نظام جدید با نظام قدیم چیست؟

تغییرهایی که در کتب درسی ایجاد شده باعث شده است که کتاب‌های میکرو طبقه بندی برای دو گروه یعنی دانش آموزانی که با نظام جدید و نظام قدیم درس خوانده‌اند تالیف شود.

کتاب‌های میکرو طبقه بندی نظام قدیم برای مقطع پیش دانشگاهی و کنکور سال ۹۸ گردآوری شده است و کتاب‌های میکرو طبقه بندی نظام جدید برای دانش آموزان مقطع دهم تا دوازدهم و کنکور سال ۹۹ به بعد می‌باشد.

کتاب‌های پرفروش میکرو طبقه بندی

کتاب‌های جدید میکرو طبقه بندی