بیا از کتابچی بگیر

مسعود جعفری

کتاب‌های مسعود جعفری

فارغ التحصیل مهندسی پلیمر دانشگاه امیر کبیر.

مدال برنز المپیاد شیمی.

مدارس:

انرژی اتمی، کوشش (منطقه ۳).

تالیفات با انتشارات الگو.

۱-موج آزمون شیمی پیش.

۲-موج آزمون شیمی پایه.

۳-تست شیمی دهم.

۴-تست شیمی یازدهم.

۵-جمع بندی شیمی دهم.

۶-المپیادهای شیمی مرحله اول.

کتاب‌های پرفروش مسعود جعفری

کتاب‌های جدید مسعود جعفری