هامون سبطی

کتاب‌های هامون سبطی

تاریخ تولد: ۱۳۵۲

تحصیلات: رتبه ۳۳ آزمون سراسری و فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تالیفات: مولف کتاب‌های ادبیات و زبان فارسی انتشارات دریافت و انتشارات اندیشه سازان (مبتکران)

آموزشگاه‌های محل تدریس: آموزشگاه هدف دختران و پسران - آموزشگاه صائب کرج

کتاب‌های پرفروش هامون سبطی

کتاب‌های جدید هامون سبطی