پاتریک رادن کیف

کتاب‌های پاتریک رادن کیف

پاتریک رادن کیف از اعضای هیات نویسندگان مجلهٔ نیویورکر و نویسندهٔ دو کتاب تحسین‌شده کلمه‌ماری و پچ‌پچ است. او در سال ۲۰۱۴ جایزهٔ ملی مجلات را در بخش نوشتهٔ خبری غیرداستانی (فیچر) دریافت کرد و در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در بخش گزارش‌نویسی به مرحلهٔ نهایی جایزهٔ ملی مجلات راه یافت. وی همچنین موفق به دریافت کمک‌هزینهٔ گوگنهایم و کمک‌هزینهٔ اریک و وندی اشمیت از سوی بنیاد امریکای نوین شده است. این دانشجوی سابق افسری، دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه کمبریج و دانشکدهٔ اقتصاد لندن است و یک مدرک حقوق نیز از دانشگاه ییل دارد و اکنون در نیویورک زندگی می‌کند.

کتاب‌های پرفروش پاتریک رادن کیف

کتاب‌های جدید پاتریک رادن کیف