بیا از کتابچی بگیر

انتشارات پرسش

کتاب‌های پرفروش پرسش

مبانی تاریخ اجتماعی ایران
٪۱۰
امثال قرآن
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
راز شامبالا
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
شاعران و متفکران اسلامی به ضمیمه شعر درباری و دربارهای شعر
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
پدیدارشناسی مارتین هیدگر و علوم شناختی
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
واپسین روزهای سقراط (افلاطون)
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دجال
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فریدریش نیچه «درآمدی بر زندگی و تفکر او»
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
درباره شعر با نگاهی به فردوسی٬ نظامی٬ مولوی٬ حافظ٬ بیدل٬ معارف
٪۱۰
درآمدی بر فلسفه اشراق «درسنامه»
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
نقد شعر (کتاب بغدادی)
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دازین کاوی یا تحلیل دازاین
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
انسان طاغی
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فلسفه تکثیر جنسیت
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
دولت حزبی چین و شرکت‌های چند ملیتی
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ترس و تنفر در لاس‌وگاس
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مقدمه تمهیدالقواعد
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
لوگوس و حقیقت زبان نزد مارتین هیدگر
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید پرسش