هرتا مولر (Herta Muller)

کتاب‌های هرتا مولر (Herta Muller)

«هرتا مولر» به خاطر نگارش کتاب «اردوگاه عذاب» موفق شده در سال ۲۰۰۹ جایزهٔ Franz-Werfel-Menschenrechtspreis، در سال ۲۰۱۱ جایزهٔ Mikael Agricola -palkinto و در سال ۲۰۱۳ جایزهٔ Oxford-Weidenfeld Translation Prize را از آن خود کند. یکی از دلایلی که در دههٔ گذشته باعث شهرت مولر شد، به تصویرکشیدن تاثیر خشونت، ظلم و وحشت در آثارش بود. داستان‌های او بیانگر خصوصیات سرکوب‌کنندهٔ رژیم کمونیست رومانی‌اند که خود با آن‌ها روبه‌رو بوده. اکثر داستان‌هایش از زاویه دید اقلیت آلمانی در رومانی بیان می‌شوند وکلیهٔ آثارش درونمایه‌ای از ظلم و تبعید دارند.

کتاب‌های پرفروش هرتا مولر

کتاب‌های جدید هرتا مولر