پایان انتشار
کتاب پیام‌های آسمانی نهم
کد کالا: ۳۶۲۹

پیام‌های آسمانی نهم

نویسنده:

هدی فرجی

هنوز امتیازی داده نشده
  • درباره کتاب

  • مشخصات کتاب

  • پرسش و پاسخ

در این کتاب، شما با این موارد مواجه میشین:
1 – اصطلاح به کلمات تخصصی گفته میشه که تعریف خاصی دارن و شما باید تعریف آنها رو بلد باشین.
2 -در این کتاب با واژة علت آشنا میشین؛ علّت یعنی دلیل انجام یک کار یا اساس و بنیان به ثمر
رسیدن چیزی. علت یا علّت یابی، در آیات، احادیث و متن کتاب استفاده شده است.
3 -پیام آیات، احادیث و اشعار، در کنار آنها آمده است. شما یاد میگیرید که علاوه بر دانستن پیام آیه،
چگونه آیه را به حدیث، شعر، متن و یا تیتری از کتاب درسی که به مفهوم آیه نزدیک است، ارتباط دهید.
4 -موقع مطالعة درس، ممکن است بعضی کلمات از چشمتون بیفتند! سوال جای خالی، برای همین موارد است
که به دو شکل مطرح میشود، یا شما باید عبارت مناسب را بنویسید و یا از بین دو عبارت، یکی را انتخاب کنید.
5 -وقتی به شما گفته میشود که دو چیز مثل »الف« و »ب« با هم رابطة مستقیم دارند، یعنی با افزایش
الف ،ب نیز زیاد میشود و وقتی گفته میشود الف و ب با هم رابطة معکوس دارند، یعنی با افزایش
الف، از میزان ب کم میشود.
6 -هدف از طرح سوالها، آشنایی با نحوة مطالعه و درک درس و تبدیل متن کتاب به سوال و پاسخ بوده
است، به همین دلیل همگام با دانش آموز، به برخی از سوالها پاسخ داده شده است.
نام کامل کتاب پیام‌های آسمانی نهم
مقطع نهم
درس دین و زندگی
به این کالا امتیاز دهید