بیا از کتابچی بگیر

پر تکرار قلم چی

کتاب‌های پر تکرار قلم چی

بزرگ‌ترین دغدغهٔ دانش‌آموزان در تمامی سال‌های تحصیلی، به جز پایهٔ دوازدهم، کسب نمرهٔ ۲۰ در امتحانات است. در پایهٔ دوازدهم هم این موضوع دغدغهٔ بزرگی برای دانش‌آموزان است؛ مخصوصاً که در حال حاضر نمرات امتحانات نهایی به طور مستقیم در رتبهٔ کنکور دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد. انتشارات برجستهٔ کانون فرهنگی آموزش قلم‌چی مجموعه کتب پر تکرار خود را جهت کمک به دانش‌آموزان در ایام امتحانات و راهنمایی آنان در راستای کسب نمرهٔ ۲۰ در امتحانات تشریحی به چاپ رسانیده است. در ادامه، سری پر تکرار انتشارات قلم چی با جزئیات لازم و کافی معرفی شده است.

معرفی و بررسی کلی کتاب‌های سری پر تکرار انتشارات قلم چی

کتب سری پر تکرار قلم چی برای عموم دروس پایه‌های مقاطع دبستان، دورهٔ اول و دوم متوسطه موجود است. دقت کنید که برخی از کتب این سری با عنوان ۵۰۰ سؤال تشریحی ارائه گشته‌اند. هدف کتب این مجموعه آماده ساختن دانش‌آموزان برای امتحانات تشریحی مدارس و امتحانات نهایی است. محتوای هر کتاب از این مجموعه را می‌توان در ۴ بخش دسته‌بندی نمود که شرح آن‌ها به صورت زیر است:

  • درخت دانش: در ابتدای هر فصل از کتب این مجموعه یک نمای کلی از تمامی مباحث آن فصل در یک نمودار درختی منسجم ارائه گشته است. این بخش علاوه بر دادن یک دید کامل از کل مباحث هر فصل به دانش‌آموزان، می‌تواند در برنامه‌ریزی مطالعاتی نیز به آن‌ها کمک فراوان کند.
  • نکات آموزشی: در این بخش نکات مهم هر مبحث بیان شده است تا دانش‌آموزان بتوانند با مطالعهٔ این نکات، مرور کاملی بر مباحث داشته باشند. دقت کنید که این نکات مختص امتحانات تشریحی نوشته شده است نه تستی. در ضمن، این نکات اصلاً برای یادگیری اولیه و کامل مباحث مناسب نیستند و بیشتر مختص مرور نوشته شده‌اند.
  • نمونه سؤالات تشریحی: این بخش، مهم‌ترین بخش کتب سری پر تکرار قلم چی است. در این بخش نمونه سؤالات امتحانات نهایی و همچنین نمونه سؤالاتی نیز از امتحانات برگزار شده در مدارس سراسر کشور ارائه شده است. دانش‌آموزان با حل و بررسی این سؤالات با انواع سبک‌های سؤالات تشریحی و سلیقه‌های متفاوت در طرح سؤال آشنا می‌گردند و همچنین مباحث مهم‌تر هر درس را نیز تشخیص می‌دهند. این سؤالات در هر کتاب از این سری کتب، پوشش کاملی بر مباحث کتاب درسی دارند و همگی هم کاملاً استاندارد هستند. به همین دلیل کسب اشراف کامل بر سؤالات کتب این سری می‌تواند خیال دانش‌آموزان را از کسب نمرهٔ عالی در امتحانات تشریحی مدارس خود و یا امتحانات نهایی راحت کند. لازم به ذکر است که در کتب این سری؛ علاوه بر سؤالات طبقه‌بندی شدهٔ فصل به فصل، نمونه امتحانات پایان نیم‌سال اول و دوم نیز ارائه شده است. در ضمن، تنوع سؤالات کتب این سری نیز بالا است.
  • پاسخنامهٔ تشریحی: پاسخنامه‌های ارائه شده در کتب این مجموعه کامل و جامع است و قادر است به تمامی سؤالاتی که در ذهن دانش‌اموزان ایجاد می‌گردد، پاسخ دهد. دقت کنید که سعی شده است که پاسخ سؤالات به گونه‌ای نوشته شود که دانش‌آموزان با الگوبرداری از این پاسخ‌ها و استفاده از این الگو سر جلسهٔ امتحانات خود به راحتی به نمرهٔ ۲۰ دست یابند.

نمونه‌ای از کتاب‌های سری پر تکرار قلم‌چی را می‌توانید مشاهده بفرمایید:

سوال‌های پر تکرار شیمی دهم قلم‌چی

پر تکرار شیمی یازدهم قلم‌چی

پر تکرار شیمی یازدهم تجربی قلم‌چی

کتاب‌های سری پر تکرار قلم چی برای چه دانش‌آموزانی مناسب است؟

سری کتاب‌های پر تکرار انتشارات قلم چی برای تمامی دانش‌آموزان تمامی پایه‌ها مناسب است. این سری برای عموم دروس همهٔ پایه‌ها چاپ شده است و چون سطح متوسطی دارد و مشابه امتحانات نهایی است، همهٔ دانش‌آموزان با هر سطحی می‌توانند از کتب این مجموعه استفاده کرده و خود را برای شرکت در امتحانات نهایی و دیگر امتحانات تشریحی مدارس خود آماده سازند. دقت کنید که کتب این مجموعه برای یادگیری اولیهٔ مباحث مناسب نیست و دانش‌آموزان باید قبل از استفاده از این کتاب تسلط قابل قبولی بر مباحث داشته باشند.

کتاب‌های سری پر تکرار قلم چی برای چه زمانی مناسب است؟

بهترین زمان استفاده از سری کتاب‌های پر تکرار انتشارات قلم چی ایام امتحانات است. دانش‌آموزان باید قبل از استفاده از کتب این سری مطالبی را به کمک کتب درسی و یا منابع آموزشی دیگر فرا گرفته و تسلط خوبی بر مباحث داشته باشند. سپس می‌توانند نکات مهم را به کمک نکات ارائه شده در کتب این سری مرور کرده و با استفاده از نمونه سؤالات تشریحی این کتاب، خود را به طور کامل برای شرکت در امتحانات نهایی و یا دیگر امتحانات تشریحی آماده سازند.

کتاب‌های پرفروش پر تکرار

کتاب‌های جدید پر تکرار