بابک سادات

کتاب‌های بابک سادات

تاریخ تولد: ۶۱/۰۳/۰۲

تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تالیفات: کتاب‌های ریاضی تجربی انتشارات تخته سیاه و دی وی دی‌های آموزشی

سابقه تدریس: بیش از ۱۰ سال

کتاب‌های پرفروش بابک سادات

کتاب‌های جدید بابک سادات