موجود
کتاب پارسنز و هابرماس: (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)
کد کالا: ۱۵۹۰۴۶

پارسنز و هابرماس: (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)

قیمت: ۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان ۱۰% تخفیف
هنوز امتیازی داده نشده