ناموجود
کتاب دفترچه بزرگ (خلق مدل کسب و کار+ ۵۰طراحی ارزش پیشنهادی)
کد کالا: ۱۸۸۸۳۱

دفترچه بزرگ (خلق مدل کسب و کار+ ۵۰طراحی ارزش پیشنهادی)

ناشر:

جیحون

هنوز امتیازی داده نشده