پایان انتشار
کتاب جمع بندی آمار و مدل سازی
کد کالا: ۲۸۵۰

جمع بندی آمار و مدل سازی

ناشر:

مهر و ماه

هنوز امتیازی داده نشده