پایان انتشار
کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال سیر تا پیاز
کد کالا: ۱۱۲۹

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال سیر تا پیاز

ناشر:

گاج

نویسنده:

حسین کرد

هنوز امتیازی داده نشده