پایان انتشار
کتاب ریاضی نهم
کد کالا: ۳۶۴۶

ریاضی نهم

نویسنده:

افسر صفائیان

هنوز امتیازی داده نشده
  • درباره کتاب

  • مشخصات کتاب

  • پرسش و پاسخ

ضرورت تمرين در آموزش درسها، به ويژه درس رياضي، بر هيچ كس پوشيده نيست. از
آنجايي كه روشهاي ناكارآمد و كليشه اي نيز به نتيجه ي دلخواه نمي انجامد و فقط، سبب به هدر
رفتن وقت و نيروها ميشود، برآن شديم تا با تأليف و تدوين كتاب پيشرو، مبحثهاي كتاب درسي
رياضي نهم را بر اساس طبقه بندي و تفكيك موضوعي نمونه پرسشهاي امتحاني همراه با پاسخهاي
تشريحي، در حد توان دانش آموزان تسهيل نماييم. كوشش كرده ايم با بهره گيري از تجربه ي
سالها تدريس و تأليف، اثر به گونه اي باشد كه براي هر سطح از دانش آموزان مورد استفاده قرار
گيرد و هر دانش آموز بتواند نيازهاي آموزشي خود را در اين زمينه، به گونه اي هدفمند، برطرف
نمايد. روش آموزشي تأليف اين كتاب، به دانش آموز فرصت ميدهد تا در هر دوره ي زماني، از
پرسشها و پاسخهاي كتاب بهره مند شده، خود را براي آزمونهاي ميان ترم، پايان ترم و
كنكورهاي متنوع آماده كند.
نام کامل کتاب ریاضی نهم
مقطع نهم
درس ریاضی
به این کالا امتیاز دهید