پایان انتشار
کتاب آشتی با آیات دین و زندگی
کد کالا: ۳۶۲۶

آشتی با آیات دین و زندگی

هنوز امتیازی داده نشده
  • درباره کتاب

  • مشخصات کتاب

  • پرسش و پاسخ

کتاب آشتی با دین وزندگی ( از مجموعه کتاب های آشتی)
داوطلبان کنکور طی چند سال گذشته که آیات و مفاهیم حدود هفتاد درصد سؤاالت دین و زندگی کنکور را در بر گرفته، تعداد زیاد آیات، ارتباط آیات با یکدیگر و چند مفهومی بودن آیات را از مشکالت اصلی خود در یادگیری آیات و مفاهیم دین و زندگی عنوان کردهاند، تا جایی که تعدادی از داوطلبان حاضر به کنار گذاشتن این بخش مهم شدند و به مطالعه دیگر بخشها اکتفا کردند. الزم به ذکر است که بخش آیات کنکور تنها همان آیات نوشته شده در ابتدای دروس نیست، بلکه تعداد زیادی از آیات، در بخش اندیشه و تحقیق و بخشهای مشابه آن وجود دارد که کتب درسی تنها به ذکر نام سوره و شماره آیه بسنده کردهاند و این موضوع نیز مشکالت داوطلبان را چند برابر کرده است. با توجه به اهمیت بخش آیات و مفاهیم در کنکور، مشکالت پیش روی داوطلبان در مطالعه و یادگیری و توصیه دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر مهدی آرامفر برآن شدم تا با تألیفی دیگر در انتشارات تختهسیاه، راه یادگیری آیات و مفاهیم را برای شما عزیزان هموار کرده تا شما با آشتی با آیات و مفاهیم بتوانید نتیجه خوبی در این درس دارای ضریب سه کنکور کسب نمایید.
نام کامل کتاب آشتی با آیات دین و زندگی
رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، هنر، زبان
مقطع دوازدهم
درس دین و زندگی
به این کالا امتیاز دهید